Bytový dom Bernolákovo
Projekt Lokalita Ponuka bytov Databáza bytov Parkovanie Obchodné priestory Financovanie Kontakt ReferencieFinancovanie

  • rezervácia bytu telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail: byty@axton.sk ) maximálne na 5 pracovných dní
  • podpísanie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a zaplatenie kaucie 15% z ceny nehnuteľnosti.
  • zvyšná časť celkovej kúpnej ceny nehnuteľnosti ( t.j. 85% ) bude financovaná na základe dohody zmluvných strán a spôsob financovania bude definovaný v Zmluve o budúcej zmluve
  • po kolaudácii uvoľnenie zvyšnej kúpnej ceny a podpísanie Zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v bytovom dome

Projekt GLANCE HOUSE financuje OTP Banka Slovensko, a.s.

  • spôsob financovania je individuálny na základe dohodyPotvrdenie OTP Banky Slovensko, a.s. o platnosti úverovej zmluvy pre Glance House (PDF)
.

Podmienky čerpania hypotekárneho úveru pre projekt GLANCE HOUSE
(OTP-HU_GH.pdf)


© 2008 Glance House, s.r.o.